Wednesday, October 1, 2008
نقشه جغرافیایی که همه میشناسیم٬ نقشه ای است که هر کشور را بنابر مساحت و اندازه فیزیکی اش تعریف می کند.
روزنامه دیلی تلگراف٬ در اقدامی جالب٬ نقشه دنیا را بر حسب فاکتورهای مختلفی از قبیل ثروت٬ مصرف الکل٬ تعداد سلاحهای هسته ای٬ میزان ابتلا به ایدز و ... (در مجموع ۱۸ فاکتور) و با استفاده از نرم افزاری کامپیوتری باز-ترسیم کرده که تعدادی از آنها را اینجا می بینید:

نقشه دنیا بر اساس اندازه فیزیکی کشورها که خوب همه آن را می شناسیم:و بر اساس تعدا سفرهای هوایی در هر کشور:و بر اساس میزان مصرف الکل (واقعا شرم آوره که در ایرانی که مصرف الکل ممنوع است٬ اینقدر مصرف الکل بالاست!)بر اساس تعداد سلاحهای هسته ای (به نظرم آن زائده ای قهوا ای تیره در سمت چپ و پایین روسیه٬ باید اسرائیل باشد.):تعداد نیروهای مسلح درگیر در جنگ (از سال ۱۹۴۵ تا ۲۰۰۴). این یکی از همه نقشه ها به نقشه واقعی جهان نزدیک تر است. (غیر از استرالیا و ژاپن و چند تا کشور آفریقایی)احتمالا معنی اش این است که جنگیدن و خونریزی در ذات ما انسانها است و همه مان استعداد خوبی در این زمینه داریم.


و بر اساس تعداد تلفات انسانی در جنگ (از سال ۱۹۴۵ تا ۲۰۰۴). هر چه کشور پیشرفته تر است تلفات انسانی اش در جنگ کمتر است.بقیه را هم خودتان در اینجا (+) ببینید:
blog comments powered by Disqus