Monday, October 20, 2008
بحران هسته ای ایران یکی از بحث برانگیزترین موضوعات سیاسی دنیاست. در این بین جمهوری اسلامی با اتکا به تکنولوژی دفاعی شرقی از جمله چین و کره شمالی٬ به رجز خوانی برای آمریکا مشغول است.

خبرنگار ما با تلاش فراوان توانست از جدیدترین و مخوف ترین پدافند هوایی ساخت کشور چین عکسی تهیه کند که نشان می دهد بی جهت نیست که رئیس جمهور ایران هیچ ترسی از تهدیدات بمب افکن های استیلت آمریکایی ندارد و آنها را مشتی آهن پاره می خواند.

blog comments powered by Disqus