Wednesday, October 8, 2008
بر اساس گزارش «ویکی وارد» گزارشگر ام اس ان بی سی٬ «دیک فالد»مدیر ارشد بانک سرمایه گذاری «برادران لیمن» (Lehman Brothers) در حالی که در سالن بدن سازی بانک مشغول دویدن روی تِرِد میل (Treadmill - فارسی اش چی میشود؟) بوده٬ آنهم درست بعد از اعلام ورشکستگی بانک٬ توسط شخص دیگری مضروب شده است. ظاهرا شخص مهاجم با مشت به صورت او کوبیده است. ویکی می گوید: «رک بگویم٬ شاید بعد از چنین رویدادی من هم همین کار را میکردم.»


دیک فالد در حالی که توسط مردم خشمگین مشایعت میشود. در دست یکی از معترضین پلاکاردی با عبارت «حقه باز» دیده میشود.


دیک فالد روز یکشنبه برای ادای شهادت در مورد ورشکستگی بانک به کپیتول هیل رفته بوده و همه کس را مقصر این رسوایی دانسته غیر از شخص خودش.

قسمت بامزه داستان نظر سنجی ای است که در پایین این مطلب به چشم می خورد. در این نظر سنجی از خوانندگان خواسته شده نظر خود را در مورد مضروب شدن دیک فالد بگویند که آیا موافق یا مخالف این کار هستند. تا این لحظه ۴۶۴۱۴ نفر رای داده اند که از این تعداد ۴۲۲۱۴ نفر موافق کتک زدن وی بوده اند! یعنی چیزی حدود ۹۱ درصد!منبع
blog comments powered by Disqus