Tuesday, November 4, 2008
کمانگیر عزیز پستی نوشته راجع به عجز و لابه خاضعانه حضرات جمهوری خواه برای پیروزی و معجزه. گویا این جماعت یادشان رفته که ۸ سال نه تنها آمریکا٬ بلکه مردم جهان تاوان سیاستهای اوانجلیستی و خداپرستانه نئوکانها را می پرداختند. حال که قدرت طی یک پروسه دموکراتیک و بدون خشونت و خونریزی در حال انتقال به گروهی با تفکر متفاوت است به یاد خدا افتاده اند و تازه سر او منت هم می گذارند که نگذار اعتماد ما به تو خدشه دار شود. و لابد اگر اوباما پیروز این رقابت شود آنها به قدرت خدایشان بی اعتماد خواهند شد. و البته این اتفاقی مبارک خواهد بود.

متنی که در زیر می بینید٬ استغاثه و عجز و لابه یک جمهوری خواه است به درگاه خداوند برای جلوگیری از پیروزی یک دموکرات. کسی که معتقد به فرآیند تکامل است. کسی که معتقد است سقط جنین باید یک انتخاب باشد برای مادر و نه یک تحمیل حکومتی. کسی که معتقد است برای بازار باید قوانین کنترلی تعبیه کرد تا روسای شرکتهای بزرگ مردم را زنده زنده نخورند.


بارالهی! ای تویی که این زمین مقدس را به ما ارزانی داشتی! خاضعانه به درگاه تو التماس می کنیم که ما را از مردمانی قرار بده که شاکر الطاف تو هستند و راضی به رضای تو. سرزمین ما را با صنایع پیشرفته٬ آموزش مستمر و رفتار خالصانه مورد مرحمت خودت قرار بده. ما را از خشونت٬ نزاع و سرگشتگی٬ از غرور و تکبر و هر رفتار شیطانی دیگر مصون بدار! این تکثر و تنوعی را که اقوام گونه گون از نژادها و زبان های دیگر به اینجا آورده اند متحد بفرما و از آزادی ما دفاع کن! به آنان که به نام تو به آنان اعتماد کردیم تا آرامش و عدالت را بر این سرزمین حکمفرما کنند و با عبودیت تو٬ سپاسگزاری از تو را در میان ملل دیگر به نمایش بگذارند٬ خرد الهی عطا بفرما! در زمان کامیابی٬ قلوب ما را با سپاس از خودت مملو بفرما و در روزهای سختی مگذار که اعتماد ما به تو خدشه دار شود. اعتمادی که از طریق عیسی مسیح از تو می طلبیم. آمین!


این نوع نگاه از بالا٬ که ما می فهمیم و شما نمی فهمید٬ ما با اتکا به خدا و «ارزشها» می دانیم که شما اشتباه می کنید و شما نمی دانید٬ مختص جمهوری خواهان آمریکا نیست. این نگاه بین همه مذهبیون با هر نوع دین و هر نوع خدا مشترک است. جان استوارت خطاب به هومن مجد با زیرکی این شباهت را به این شکل بیان کرد:
جان استوارت - خوب ما چطور این موضوع رو مطرح می کنیم؟ آیا رییس جمهور ایران با اتکا به یک پایگاهی با این خطابه های آتشین٬ داره بازی می کنه؟ برای اینکه من میدونم ما (آمریکا) چه طور این کار رو می کنیم. اون با اتکا به کی با این روش بازی می کنه؟ پایگاه او چه کسانی هستند؟
هومن مجد - محافظه کاران راست افراطی٬ مذهبیون افراطی.
جان استوارت - نه نه نه! توی ایران منظورمه! توی ایران چطوریه؟
هومن مجد - خوب فکر می کنم نقاط اشتراک خیلی زیادی داریم!
blog comments powered by Disqus