Monday, April 27, 2009
وقتی صحبت از بحران اقتصادی جاری میشود٬ اکثر مردم بلافاصله یاد بانکها٬ شرکت های خودروسازی و بازار بورس می افتند. اما واقعیت این است که این همه‌ی ماجرا نیست. حتی قدیمیترین حرفه‌ی دنیا هم از این بحران مصون نمانده و ارائه بسته های نجات برای این صنعت در دستور کار صاحبان آن قرار گرفته است. صاحبان فاحشه خانه ها در آلمان (یکی از معدود کشورهایی که این شغل در آنجا قانونی است.)٬ در حال بررسی ارائه‌ی بسته‌ی نجات برای این صنعت هستند: ابزارهای بازاریابی مدرن٬ تخفیف های مختلف و لطایف الحیل دیگر در دستور کار قرار دارند.


بعضی از فاحشه خانه ها٬ قیمتهای خود را کاهش داده اند٬ در حالیکه بعضی دیگر٬ بسته هایی که شامل تمام خدمات فاحشه خانه میشود٬ با نرخی ثابت ارائه می کنند. وسیله ایاب و ذهاب مجانی٬ تخفیف های ویژه برای رانندگان تاکسی و افراد بازنشسته و مسن یا بلیط هایی معتبر برای تمام روز٬ از جمله استراتژی های بازاریابی هستند که برای مقابله با کاهش تقاضا٬ به کار گرفته شده اند.

کارین آهرنز٬ صاحب فاحشه خانه‌ی «بله٬ قربان» در هانور می گوید: «اوضاع بدجوری خراب است.» درآمد موسسه‌ی او ۳۰ درصد کاهش داشته و این در حالی است که گردش مالی در بعضی موسسه های دیگر٬ در حدود ۵۰ درصد نزول داشته است.

آلمان در حدود ۴۰۰٬۰۰۰ نفر با عنوان شغل رسمی فاحشه دارد. در سال ۲۰۰۲ قانون رسما به فواحش اجازه‌ی تبلیغات و عقد قراردادهای حرفه ای داد. این قانون همچنین به آنها اجازه داشتن بیمه خدمات درمانی نیز داد٬ چیزی که قبلا٬ با عنوان کردن شغل واقعی شان٬ از آن محروم بودند. درآمد سالیانه‌ی این صنعت در آلمان حدود ۱۲٬۳ میلیارد پاوند انگلستان٬ تخمین زده میشود. یکی از منابع درآمد مهم بعضی از شهرها٬ مالیاتی است که از این گونه اماکن به دست می آید. این صنعت٬ همچنین در هلند٬ اتریش٬ سوئیس٬ مجارستان٬ یونان٬ ترکیه٬ بخشهایی از استرالیا و ایالت نوادای آمریکا نیز قانونی است.

استفانی کلی٬ یکی از فواحش شاغل در برلین و رهبر سابق انجمن شاغلان صنعت سکس در آلمان٬ می گوید: «اگر فروشگاههای محصولات الکترونیکی٬ با ارائه‌ی تخفیفات و سایر تکنیکهای بازاریابی سعی در کشاندن مشتریان به فروشگاهها دارند٬ چرا ما نباید این کار را بکنیم؟»

منبع
blog comments powered by Disqus