Wednesday, September 24, 2008به نظر شما بهترین روشی که یک کودن با استعدادِ تازه وارد به وبلاگستان میتونه خودش رو معرفی کنه چیه؟
درباره خودش بگه؟ مگر یک آدم معمولی با قد و قواره معمولی و صورت معمولی و شغل معمولی و درآمد معمولی و سر و وضع معمولی چی میتونه بگه که تا حالا نشنیده باشین؟

شاید اینطوری بهتر باشه:
منو یادتون هست توی صف بانک؟
یا وقتی سوار تاکسی تون شدم و شما ازم ۱۰۰ تومن بیشتر کرایه گرفتین و من هم زیر لب غری زدم و در را محکم کوبیدم به هم و رفتم؟
یادتونه ۴ ماه پیش وقتی پیتزا سفارش دادم برام پیتزای مونده آوردین و من فرداش راهی بیمارستان شدم؟
یادتون میاد اون روزی که در حال پیاده روی حوالی ساعت ۶ بعدازظهر روبروی پاساژ صفویه دستگیرم کردین و تا ساعت ۲ صبح علافم کردین به خاطر هیچ چیز؟
وفتی اومدم برای تعویض پاسپورت و به یک بهانه الکی فرستادین ام دنبال نخود سیاه و گفتین هفته دیگه بیام چطور؟
یادتون میاد وقتی آومدم اداره صبت احوال و شما برای انجام کاری که به خاطرش پول میگرفتین صریحا از من تقاضای ۵۰ هزار تومن پول کردین و گفتین یا پول را میدی یا کارت انجام نمیشه؟
راستی اون روزی که چراغ عابر سبز بود و من در حال عبور از عرض خیابون بودم و شما با ماشین روی خط ایستاده بودین و من مجبور شدم بی او دابلیوی ۳۳۰xiشما را دور بزنم و نزدیک بود با ماشینهای اون طرف تصادف کنم و حسابی عصبانی شدم و شما رو نگاه کردم و شما به من نگاه کردین و گفتین چیه؟ به چب نیگا می کنی بزغاله؟
اون روز که توی صف اتوبوس پریدین جلوی یک نفر و با اینکه اون طرف نیم ساعتی بود توی صف وایساده بود و شما تازه رسیده بودین٬ پریدین بالا و دیگه جا نبود و راننده در رو بست و اون طرف نگاه غضب آلودی به شما کرد و مجبور شد نیم ساعت دیگه توی سرما وایسه٬ یادتون میاد؟
اون روزی که اومدم توی مغازتون و شما به جای بقیه پولم بهم آدامس دادین یادتونه؟

البته بهتون حق میدم که یک آدم معمولی با قد و قواره معمولی و صورت معمولی و شغل معمولی و درآمد معمولی و سر و وضع معمولی یادتون نباشه.ولی خوب یک خواهشی ازتون دارم: ایندفعه اگر یک آدم معمولی با قد و قواره معمولی و صورت معمولی و شغل معمولی و درآمد معمولی و سر و وضع معمولی دیدن توی صف سینما یا توی نانوایی یا توی رستوران٬ حقشو رعایت کنین چون واقعا از این که کسی حقم رو پایمال کنه ناراحت میشم.

من اینجا سعی می کنم مطالب متنوعی در همه زمینه ها تا جایی که دانش خودم اجازه بدهد٬ از رسانه های انگلیسی زبان٬ برای شما ترجمه کنم. خوشحال هم خواهم شد که با نظراتتون به رشد و بهتر شدن این وبلاگ کمک کنید.

ارادتمند: کودن با استعداد

blog comments powered by Disqus